1,391Nakfa(ERN) bằng
khoảng 2,353,638 đồng (VND).

1 ERN = 1692.05 VND

Cập nhật lúc 15/07 10:21

Chuyển đổi Nakfa Eritrea sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Nakfa Eritrea (ERN) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Nakfa) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang