265Escudo(CVE) bằng
khoảng 66,516 đồng (VND).

1 CVE = 251 VND

Cập nhật lúc 18/07 19:21

Chuyển đổi Escudo Cabo Verde sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Escudo Cabo Verde (CVE) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Escudo) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang