9,517Kip(LAK) bằng
khoảng 10,881 đồng (VND).

1 LAK = 1.14 VND

Cập nhật lúc 18/07 20:31

Chuyển đổi Kip Lào sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Kip Lào (LAK) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Kip) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang