6,985Yên(JPY) bằng
khoảng 1,122,088 đồng (VND).

1 JPY = 160.64 VND 🔽

Cập nhật lúc 15/07 10:01

Chuyển đổi Yên Nhật sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Yên Nhật (JPY) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Yên) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang