7,070Krónur(ISK) bằng
khoảng 1,301,546 đồng (VND).

1 ISK = 184.09 VND 🔽

Cập nhật lúc 22/07 22:41

Chuyển đổi Krónur Iceland sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Krónur Iceland (ISK) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Krónur) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang