6,834Rupiah(IDR) bằng
khoảng 10,715 đồng (VND).

1 IDR = 1.57 VND 🔼

Cập nhật lúc 16/07 08:41

Chuyển đổi Rupiah Indonesia sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Rupiah Indonesia (IDR) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Rupiah) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang