9,463Nakfa(ERN) bằng
khoảng 16,011,844 đồng (VND).

1 ERN = 1692.05 VND

Cập nhật lúc 16/07 09:41

Chuyển đổi Nakfa Eritrea sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Nakfa Eritrea (ERN) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Nakfa) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang