1,840Bảng(EGP) bằng
khoảng 972,002 đồng (VND).

1 EGP = 528.26 VND

Cập nhật lúc 16/07 08:01

Chuyển đổi Bảng Ai Cập sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Bảng Ai Cập (EGP) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Bảng) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang