6,360Lek(ALL) bằng
khoảng 1,754,967 đồng (VND).

1 ALL = 275.94 VND

Cập nhật lúc 18/07 19:11

Chuyển đổi Lek Albania sang
đồng Việt Nam (VND)

Chuyển đổi Lek Albania (ALL) sang đồng Việt Nam (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện tại. Vui lòng nhập số tiền (Lek) bạn muốn chuyển đổi vào ô bên dưới.


sang